Hartcoherentie training als onderdeel van Coaching & Stressmanagement

Tijdens de Hartcoherentietraining in de praktijk maken wij gebruiken van software die laat zien wat de resultaten zijn.

Mensen die doorgaans gelukkig zijn en zich gewaardeerd voelen, hebben een hoge hartcoherentie (zie figuur onderste plaatje). Bij negatieve gevoelens, zoals frustratie, vertoont de hartslag een incoherent beeld (bovenste plaatje). Het verhogen van deze hartcoherentie leidt tot een gezonde emotionele balans en tal van (wetenschappelijk aangetoonde) positieve effecten op de gezondheid.

Hartcoherentie kan goed getraind worden: dat bieden we aan in onze praktijk, zowel binnen de fysiotherapeutische behandeling als afzonderlijk coachingstraject met behulp van het Stress Reductie Programma (SRP) 1

Bel of mail gerust als u vragen heeft of meer informatie hierover wenst.

Hartcoherentie is een sterke indicator van het emotionele welzijn.

Bij de term hartslagvariatie kun je al vermoeden dat het hart niet zo regelmatig klopt als men vaak denkt. Bij bijvoorbeeld 60 slagen per minuut, is er dus niet elke seconde één slag, maar zitten er afwijkingen tussen de verschillende slagen. Het versnelt en vertraagt, wat volstrekt normaal en gezond is. Als de hartslagen met de regelmaat van een metronoom gaan slaan, dan komen we in de problemen. Dat is namelijk een sterke indicator dat het einde nabij is, zo blijkt uit onderzoek (Tsuji, 1994, Dekker & Schouten, 1997).

Naast hartslagvariatie bestaat de term hartcoherentie en die heeft betrekking op de regelmaat binnen de variatie. Hoewel de variatie van een hartslag groot kan zijn, kan deze tegelijkertijd heel chaotisch of juist regelmatig zijn. Dat laatste klinkt vreemd, maar ook in variatie kan een regelmaat zitten. De mate van regelmaat in de hartvariatie wordt hartcoherentie genoemd. Ons welzijn is dus gebaat bij een regelmatig en sterk variërend hartslagbeeld.

 

Bekijk de video om te zien wat hartcoherentie voor u kan betekenen

Referenties
Dekker J, Schouten E (1997) – “Heart rate variability from short term electrocardiographic recordings predicts mortality from all causes in middle-aged and elderly men” The Zutphen Study, American Journal of Epidemiology, vol. 145(10), pp. 899-908

Tsuji H, Venditti F (1994) – “Reduced heart rate variability and mortality risk in an elderly cohort”. The Framingham Heart Study – Circulation, vol. 90(2), pp. 878-883Het verhogen van deze hartcoherentie leidt tot een gezonde emotionele balans en tal van (wetenschappelijk aangetoonde) positieve effecten op de gezondheid