EMDR: Behandeling van Traumaklachten

EMDR betekent “Eye Movement Desensitisation and Reprocessing” en is een behandelmethode die kan helpen om een verstoorde verwerking van een traumatische gebeurtenis alsnog op gang te brengen.

Als een trauma niet goed verwerkt is, kan dat betekenen dat je ongewenst overvallen wordt door gevoelens en herinneringen (vaak beelden) aan dat trauma, door prikkels zoals geluiden, geuren of situaties in het hier en nu.

Het is een techniek waarbij je door middel van oogbewegingen tegelijkertijd bezig bent in het heden en het verleden en zo de ervaringen alsnog verwerkt.

EMDR kan ook ingezet worden bij andere klachten zoals angststoornissen bv. fobische klachten en chronische pijn.

EMDR Heemstede