Bent u goed verzekerd?

Hoe goed bent u verzekerd voor fysiotherapie? Jaarlijks gaan 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Zorg dat ook u goed verzekerd bent voor fysiotherapie.

Fysiotherapie in de basisverzekering

Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering maar beperkt vergoed.

Volwassenen (18 jaar en ouder)
Volwassenen krijgen de eerste negen behandelingen niet uit de basisverzekering vergoed. De eerste negen behandelingen zijn voor eigen rekening of u kunt zich hiervoor aanvullend verzekeren.

Mogelijk hebt u meer dan 9 behandelingen nodig. Deze worden slechts in een beperkt aantal gevallen vanuit de basisverzekering vergoed. Het gaat dan om aandoeningen die op deze lijst staan.

Kinderen tot 18 jaar
Kinderen krijgen altijd de eerste 9 behandelingen uit de basisverzekering vergoed. Het kan zijn dat een kind meer dan 9 behandelingen nodig heeft. Dan is het volgende mogelijk:
Betreft het een aandoening uit deze lijst, dan gelden na de eerste 9 behandelingen de bepalingen uit de lijst. Ook deze behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.
Betreft het een andere aandoening, dan is het mogelijk dat nogmaals maximaal 9 behandelingen vanuit de basisverzekering worden vergoed.

fysiotherapie in de aanvullende verzekering

Het is dus mogelijk dat u een aandoening hebt die helemaal niet of maar gedeeltelijk wordt vergoed vanuit de basisverzekering. We raden iedereen dan ook aan om een goede aanvullende verzekering af te sluiten, waarin voldoende behandelingen fysiotherapie zijn opgenomen.

Wees zorgvuldig in uw keuze voor een zorgverzekeraar. Er zijn grote verschillen in de manier waarop zorgverzekeraars fysiotherapie vergoeden in de aanvullende verzekering. Zo geldt er soms een maximum aantal behandelingen, een maximum bedrag of zijn er andere beperkingen.

Enkele polissen kennen geen beperkingen. Dit betekent dat uw kosten voor fysiotherapie onbeperkt worden vergoed.

Bekijk hoe de vergoeding van fysiotherapie in de polissen van de verschillende zorgverzekeraars is opgenomen of informeer bij uw zorgverzekeraar hoe fysiotherapie wordt vergoed. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt fysiotherapie 100%.
Kijk voor meer polisinformatie ook op zorgwijzer.