Meer over Psychosomatische Fysiotherapie

Om uw stressreacties beter te kunnen begrijpen en in gunstige zin te beïnvloeden, worden uw leef- en werkomstandigheden bij de behandeling betrokken. De therapeut leert u luisteren naar uw eigen lichaam.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Allereerst zal er een gesprek en onderzoek zijn om uw klachten te begrijpen en waar nodig te verduidelijken en toe te lichten. Dit aanvangsgesprek is dan ook zowel op de lichamelijke als op de psychische klachten gericht. Vaak wordt er gebruik gemaakt van een klachtenlijst die dient om uw ziektegeschiedenis vast te leggen. Hierna wordt samen met u een therapieplan opgesteld, het doel van de therapie besproken en uw eigen inbreng in het herstelproces gevraagd. De therapie bestaat onder andere uit: • het inzicht krijgen in oorzaak en gevolg • het aanleren van ontspanningoefeningen • het ervaren van ademtherapeutische oefeningen • houdings- en bewegingsadviezen/oefeningen • massage • begeleidende gesprekken ter ondersteuning U leert invloed te krijgen op uw gezondheid, zodat u na de therapie beter in staat zult zijn om uw klachten te hanteren en een goede balans te vinden tussen inspanning en ontspanning.

Hoe wordt het vergoed?

De meeste zorgverzekeraars vergoeden psychosomatische fysiotherapie in de aanvullende verzekering. De psychosomatisch fysiotherapeut heeft na de opleiding fysiotherapie een driejarige extra opleiding gevolgd. De registreerde psychosomatische fysiotherapeut is aangesloten bij de NFP en is verplicht na- en bijscholingscursussen te volgen.